Xây dựng các đề án về nhà nước pháp quyền từ sớm để đảm bảo chất lượng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công. Ảnh: Minh Hùng
Lên top