Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân:

Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước thật sự trong sạch

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Lên top