Xây dựng Binh chủng Đặc công xứng đáng là một binh chủng đặc biệt

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lên top