Xác lập 10 kỷ lục tại Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa

2.000 người lao động thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa chạy việt dã được xác lập là cuộc thi chạy đông nhất vào cùng thời điểm. Ảnh: PV
2.000 người lao động thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa chạy việt dã được xác lập là cuộc thi chạy đông nhất vào cùng thời điểm. Ảnh: PV
2.000 người lao động thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa chạy việt dã được xác lập là cuộc thi chạy đông nhất vào cùng thời điểm. Ảnh: PV
Lên top