KỲ HỌP THỨ 18, HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Xác định trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy tắc ứng xử

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh báo cáo tiếp thu, giải trình. Ảnh: V.Thành
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh báo cáo tiếp thu, giải trình. Ảnh: V.Thành
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh báo cáo tiếp thu, giải trình. Ảnh: V.Thành
Lên top