Xã loại 2 thêm 1 Phó Chủ tịch, cả nước sẽ tăng khoảng 5.500 cấp phó

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo. Ảnh Quochoi.vn
Lên top