WEF sẽ xây dựng trung tâm về Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh tiếp kiến giáo sư Klaus Schwab – Chủ tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới. Ảnh: ĐT
Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh tiếp kiến giáo sư Klaus Schwab – Chủ tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới. Ảnh: ĐT
Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh tiếp kiến giáo sư Klaus Schwab – Chủ tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới. Ảnh: ĐT
Lên top