WEF ASEAN 2018: Hội nghị thành công nhất trong 27 năm

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham gia phiên thảo luận về triển vọng địa chính trị Châu Á. Ảnh: WEF
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham gia phiên thảo luận về triển vọng địa chính trị Châu Á. Ảnh: WEF
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham gia phiên thảo luận về triển vọng địa chính trị Châu Á. Ảnh: WEF
Lên top