W.Burchett - Ấn tượng Hồ Chí Minh và câu chuyện nhà báo chiến trường

Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi trao quà lưu niệm cho con trai nhà báo Wilfred Burchett. Ảnh Trần Vương
Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi trao quà lưu niệm cho con trai nhà báo Wilfred Burchett. Ảnh Trần Vương
Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi trao quà lưu niệm cho con trai nhà báo Wilfred Burchett. Ảnh Trần Vương
Lên top