Vượt sóng to, gió lớn giữa bão số 2 cứu 6 ngư dân

Các ngư dân của tàu cá được trung chuyển bằng ca nô vào bờ. Ảnh: Châu Tường
Các ngư dân của tàu cá được trung chuyển bằng ca nô vào bờ. Ảnh: Châu Tường