Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020:

Vượt qua thách thức, bảo đảm định hướng phát triển ASEAN

Tiến sĩ Hoo Chiew-Ping, giảng viên cao cấp về nghiên cứu chiến lược và quan hệ quốc tế, Đại học Quốc gia Malaysia. Ảnh: TTXVN
Tiến sĩ Hoo Chiew-Ping, giảng viên cao cấp về nghiên cứu chiến lược và quan hệ quốc tế, Đại học Quốc gia Malaysia. Ảnh: TTXVN
Tiến sĩ Hoo Chiew-Ping, giảng viên cao cấp về nghiên cứu chiến lược và quan hệ quốc tế, Đại học Quốc gia Malaysia. Ảnh: TTXVN
Lên top