TPHCM:

Vượt đèn đỏ, hai cha con bị taxi tông trọng thương