Vườn cây hữu nghị ở biên giới Việt Nam - Lào

Cán bộ, chiến sĩ và người dân tặng cây giống cho người dân nước bạn Lào. Ảnh: TH
Cán bộ, chiến sĩ và người dân tặng cây giống cho người dân nước bạn Lào. Ảnh: TH
Cán bộ, chiến sĩ và người dân tặng cây giống cho người dân nước bạn Lào. Ảnh: TH
Lên top