NGOẠI GIAO VIỆT NAM:

Vững bước đi theo con đường của Bác

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: HỒNG NGUYỄN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: HỒNG NGUYỄN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: HỒNG NGUYỄN
Lên top