Vùng 5 Hải quân kỷ niệm 45 năm xây dựng và trưởng thành

Vùng 5 Hải quân đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trong suốt 45 năm xây dựng và trưởng thành. Ảnh: PV
Vùng 5 Hải quân đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trong suốt 45 năm xây dựng và trưởng thành. Ảnh: PV
Vùng 5 Hải quân đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trong suốt 45 năm xây dựng và trưởng thành. Ảnh: PV
Lên top