Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vùng 4 Hải quân cứu tàu ngư dân bị nạn trên biển