Vụ vỡ đường ống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2: Tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại