Vụ việc ở Đồng Tâm (Hà Nội): Xử lý nghiêm khắc những kẻ gây rối

Vấn đề đất đai ở Đồng Tâm đã được thanh tra kết luận, việc đơn vị quân đội xây dựng hàng rào xung quanh sân bay Miếu Môn là hoàn toàn đúng với kết luận của thanh tra và các quy định của pháp luật. Ảnh: P.V
Vấn đề đất đai ở Đồng Tâm đã được thanh tra kết luận, việc đơn vị quân đội xây dựng hàng rào xung quanh sân bay Miếu Môn là hoàn toàn đúng với kết luận của thanh tra và các quy định của pháp luật. Ảnh: P.V
Vấn đề đất đai ở Đồng Tâm đã được thanh tra kết luận, việc đơn vị quân đội xây dựng hàng rào xung quanh sân bay Miếu Môn là hoàn toàn đúng với kết luận của thanh tra và các quy định của pháp luật. Ảnh: P.V
Lên top