Vụ truyền bá “vong báo oán” làm “nóng” nghị trường Quốc hội: Quyết liệt xử lý để bài trừ mê tín, dị đoan

Bộ trưởng bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn.
Bộ trưởng bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn.
Bộ trưởng bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn.
Lên top