Vụ thương binh bị đánh nhập viện: “Cuộc chiến pháp lý” đã bắt đầu