Vụ thiếu nữ đốt trường vì 1.000 like trên facebook: “Nếu em không đốt thì sẽ bị các bạn đánh”