Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ tàu cá trôi dạt ở Hoàng Sa: Trung Quốc cứu người, không cứu tàu cá