Vụ sản phụ tử vong khi nhập viện để sinh: Cháu bé cũng đã tử vong