Vụ ông Trịnh Xuân Thanh xin không tái cử Phó chủ tịch Hậu Giang: Sẽ lấy ý kiến tập thể để quyết định