Vụ ông Trịnh Xuân Thanh: Trưởng phòng CSGT Hậu Giang bị kỷ luật