Vụ ông Trịnh Xuân Thanh: Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang