Vụ ông Phạm Phú Quốc 2 quốc tịch: Bản thân cán bộ phải chân thực, minh bạch

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp). Ảnh Xuân Trường
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp). Ảnh Xuân Trường
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp). Ảnh Xuân Trường
Lên top