Vụ nước sinh hoạt bị ô nhiễm ở Hà Nội: "Vào cuộc chậm, coi thường dân"

Lên top