Vụ nợ nần ở huyện nông thôn mới Phong Điền: Làm giảm sút lòng tin đối với cán bộ và nhân dân