Vụ một cán bộ quản lý rừng bị đánh tử vong: Bất chấp tính mạng, liều mình cứu đồng đội