Vụ mất hơn 550ha rừng: Gia Lai khẳng định làm đúng theo luật

Nhiều vụ phá rừng ở Gia Lai mà chủ rừng gần như vô can. Ảnh: KHÁNH ANH
Nhiều vụ phá rừng ở Gia Lai mà chủ rừng gần như vô can. Ảnh: KHÁNH ANH
Nhiều vụ phá rừng ở Gia Lai mà chủ rừng gần như vô can. Ảnh: KHÁNH ANH
Lên top