Vụ “lót tay” mới làm chứng tử: Không có chuyện chuyển công tác cán bộ nhận hồ sơ

Cả ngày 26.7, Đoàn kiểm tra công vụ làm việc với UBND phường Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Cả ngày 26.7, Đoàn kiểm tra công vụ làm việc với UBND phường Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Cả ngày 26.7, Đoàn kiểm tra công vụ làm việc với UBND phường Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng