Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt tầng: Sở Xây dựng tham mưu hủy giấy phép xây dựng