Vụ khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt tầng: Sở Xây dựng tham mưu hủy giấy phép xây dựng