Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ hơn 100 ngôi mộ bị di dời tại Khánh Hòa: Người không biết mộ đi đâu, người dư hài cốt (!)