Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ hơn 100 ngôi mộ bị di dời tại Khánh Hòa: Hài cốt di dời, xương... vẫn ở lại (!)