Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Vụ học sinh lớp 7 bị đánh tại Hải Dương: Do không nộp tiền cho các anh lớp trên?