Vụ “Giả chữ ký lãnh đạo huyện, chiếm đoạt 200 triệu đồng” ở Gia Lai: Trả lại 100 triệu đồng