Vụ gặt lúa phải nộp phí 2 triệu đồng: Xã đã trả lại tiền cho người dân