Vụ di dời sang chợ Đức Phổ, Quảng Ngãi: Tiếp tục tuyên truyền, vận động tiểu thương tự giác chuyển chợ