Vụ di dời nhà máy thép Việt Pháp (Quảng Nam): "Làm không được thì đóng cửa"