Vụ di dời nhà máy thép Việt Pháp ở Quảng Nam: Thêm một bước được thống nhất để tiến đến cấp phép cho dự án