Vụ di dời nhà máy thép Việt Pháp: Dư luận vẫn còn nhiều quan ngại!