Vụ đề xuất “lấn” vịnh Nha Trang: Sẽ xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định