Vụ đập lan can cầu ở Cần Thơ: Chưa kịp khắc phục thì báo chí phản ánh!