Vụ dân nhặt được “ấn vua”: Sẽ thành lập hội đồng thẩm định