Vụ Cty Xi măng Chinfon tự ý chắn đường: Rào chắn đã được tháo dỡ