Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ chôn lấp chất thải nghi độc hại tại Đà Nẵng: Lấy 3 mẫu chất thải nghi độc hại để xét nghiệm