Vụ cả nhà làm quan ở Thừa Thiên - Huế: Chuyển công tác Bí thư huyện A Lưới

Trụ sở HĐND - UBND huyện A Lưới.
Trụ sở HĐND - UBND huyện A Lưới.
Trụ sở HĐND - UBND huyện A Lưới.
Lên top