Vụ bỏ quên học sinh trường Gateway, Đồ rê mí có trong báo cáo gửi Quốc hội

Lên top