Vụ 30m3 gỗ hương khai thác trái phép: Kiểm điểm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện